Skip to main content Skip to search

Kadry i płace

KADRY i PŁACE

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy:

  • Sporządzanie list płac oraz ewidencja wynagrodzeń
  • Przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i ich wysyłka w formie elektronicznej
  • Przygotowanie informacji o wysokości i terminach zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4)
  • Przygotowanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • Rozliczanie umów zlecenia
  • Przygotowywanie standardowych umów o pracę, rozwiązań umów o pracę i świadectw pracy
  • Przygotowywanie standardowych umów zlecenia i umów o dzieło