Skip to main content Skip to search

Rozpoczęcie działalności

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie. Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom

Oferujemy:

  • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziału, spółki akcyjnej, spółki komandytowej
  • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach
  • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego
  • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa
  • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji
  • Zapewnienie tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego
  • Otwarcie rachunków bankowych
  • Zainteresowanym szybkim rozpoczęciem działalności oferujemy gotowe do natychmiastowego działania, w pełni zarejestrowane spółki