Skip to main content Skip to search

Zarządzanie płatnościami

ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI

Często okazuje się, że mimo zysku widniejącego w księgach konto firmy świeci pustkami. Z problemem nieterminowych płatności najlepiej mierzyć się nie czekając na kryzys. Nasi pracownicy zatroszczą się o Państwa płynność finansową na bieżąco analizując stan płatności przychodzących i wychodzących, przygotowując przelewy oraz wyjaśniając z Państwa kontrahentami ewentualne kwestie sporne. Nadzorujemy również procesy windykacji należności.

Oferujemy:

 • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji
 • Ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Świadczenie usług windykacji polubownej
 • Reprezentację spraw Klienta na etapie sądowym
 • Wspieranie egzekucji
 • Rozwiązywanie problemów prawnych
 • Zarządzanie relacjami bankowymi
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami
 • Generowanie przelewów bankowych
 • Generowanie ponagleń do zapłaty
 • Generowanie not odsetkowych
 • Generowanie potwierdzeń sald