Skip to main content Skip to search

Usługi

Usługi księgowe

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty naszego biura księgowego. Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu.

WIĘCEJ…
Likwidacje

Oferujemy usługi księgowe oraz administracyjne w trakcie postępowania likwidacyjnego. Dokonamy zgłoszeń do odpowiednich instytucji, sporządzimy wymagane sprawozdania i deklaracje podatkowe a także zadbamy o wykreślenie spółki z odpowiednich rejestrów.

WIĘCEJ…
Rozpoczącie działalności

Wiemy jak ciężko zmobilizować się do kompletowania niezbędnych dokumentów w celu zarejestrowania firmy. Często sama myśl o załatwiania formalności podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy już na starcie. Dlatego też oferujemy pomoc w czynnościach związanych z rozpoczęciem działalności, od pomocy przy sporządzeniu treści umowy spółki po rejestrację spółki w KRS i złożenie niezbędnych dokumentów rejestracyjnych w urzędach i instytucjach państwowych. Dzięki naszej pomocy opartej na doświadczeniach, wizja założenia własnej firmy szybko stanie się rzeczywistością.

WIĘCEJ…
Asysta prawna

Firmy, które mają możliwość korzystania z usług prawnika nawet w drobnych sprawach mają przewagę na rynku. Są lepiej zabezpieczone, mają mocniejszą pozycję negocjacyjną, a korespondencja prowadzona poprzez prawników często jest bardziej skuteczna od tej prowadzonej bezpośrednio.

WIĘCEJ…
Zarządzanie płatnościami

Zatroszczymy się o finanse Państwa firmy, tak aby problem „pustego konta” oraz nieterminowych płatności nie miały miejsca. W zakres usługi wchodzą m.in. zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami, generowanie przelewów bankowych, sporządzanie ponagleń do zapłaty, not odsetkowych i potwierdzeń sald. Oferujemy również monitoring należności i zobowiązań a także polubowną windykacja należności oraz nadzór nad procesem windykacji. Kwestie sporne z kontrahentami zostaną wyjaśnione.

WIĘCEJ…
Kadry i płace

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

WIĘCEJ…