Skip to main content Skip to search

Usługi księgowe

USŁUGI KSIĘGOWE

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jaki podmiotów gospodarczych, które chcą mieć pewność, że ich sprawy prowadzone są w sposób profesjonalny i terminowy, a oszczędzony czas poświęcić na kreowanie dalszego rozwoju własnej firmy.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Skierowana jest do:

 • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych a także innych osób prawnych
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 8 627 400 zł

Pakiet PEŁNA KSIĘGOWOŚC obejmuje:

 • prowadzenie księgi handlowej (księgi głównej i ewidencji pomocniczych) zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz innych sprawozdań w zależności od indywidualnych potrzeb
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • przygotowywanie sprawozdań dla instytucji państwowych: GUS, NBP, KNF
 • obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym

Dodatkowo:

 • opracowywanie planu kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Skierowana jest do:

 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych osób fizycznych
 • spółek jawnych osób fizycznych
 • spółek partnerskich,

Pakiet KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW obejmuje:

 • wprowadzanie dokumentów do ewidencji podatkowej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • przygotowywanie sprawozdań dla instytucji państwowych
 • obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Skierowany jest do: osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, których przychody w bieżącym roku nie przekroczą 1 078 425 zł, a także do spółek cywilnych lub jawnych, w których wspólnicy osiągną przychody nie przekraczające tej kwoty.

Pakiet RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych